Oprzyj swoją motywację na jasno zdefiniowanym celu.

W dzisiejszym świecie, gdzie bombardowani jesteśmy nieustannymi oczekiwaniami i ciągłymi zmianami, znalezienie prawdziwego kierunku w życiu może wydawać się wyzwaniem. Jednak klucz do prawdziwej satysfakcji i spełnienia leży nie tylko w osiąganiu sukcesów, ale przede wszystkim w dążeniu do celów, które są głęboko zgodne z naszą tożsamością i wartościami. Definiowanie takich celów wymaga samopoznania oraz świadomego zrozumienia tego, co naprawdę nas motywuje. Jasno zdefiniowany cel może stanowić fundament naszej motywacji, umożliwiając osiąganie długotrwałych i satysfakcjonujących rezultatów.

Stwórz cele, które są odzwierciedleniem ciebie.

Warto najpierw zastanowić się, czy Twoje dążenia są w pełni niezależne. Jak często zdarza Ci się podejmować decyzje pod wpływem innych? Czy Twoje cele są naprawdę Twoje, czy może są odpowiedzią na oczekiwania innych? Ważne jest, aby cele, które sobie stawiasz, były autentyczne i wynikały z twoich własnych przekonań, a nie były narzucane przez otoczenie czy społeczeństwo. Nie pozwól, aby wpływy zewnętrzne decydowały o tym, co jest dla ciebie ważne. Twoje cele nie powinny być jedynie odpowiedzią na oczekiwania rodziców czy trendów rynkowych. Przy takich celach, które nie są Twoje, nie będziesz w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu motywacji niezbędnej do ich realizacji.

Jeżeli nie jesteś pewna/pewien, czy te cele są w 100% twoje możesz to sprawdzić wykonując badanie Reiss Motivation Profile®, które jest badaniem opartym na mocnych podstawach naukowych i spełnia wszystkie pięć podstawowych kryteriów naukowych stosowanych w badaniach psychometrycznych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności oraz znormalizowania.

Nie możesz budować swojej motywacji na nie swoich fundamentach.

Działaj w zgodzie ze sobą.

Cele muszą być zgodne z twoimi wartościami i prowadzić do działań, które są z nimi spójne. Nie możesz osiągnąć sukcesu, działając w sprzeczności z tym, w co wierzysz. Jeśli chcesz sprzedawać produkt, w który nie wierzysz, stosując wobec klientów presję i nacisk, może i dojdziesz co celu, jakim będzie zwiększona sprzedaż, ale efekty będą jedynie na krótką metę i zdyskredytują Cię na długie lata w biznesie.

Cele, które są warte twojego wysiłku, powinny być związane z twoim zdrowiem, rozwojem intelektualnym, zdobywaniem wiedzy, tworzeniem wartościowych relacji z innymi ludźmi, osiągnięciami zawodowymi, niezależnością finansową. Nie mogą być wyrażone w pieniądzach — zdobycie określonej sumy pieniędzy może być jedynie miernikiem realizacji celu, ale sam cel powinien brzmieć zgoła inaczej, mianowicie cel powinien skupiać się na zdobyciu bezpieczeństwa finansowego, czyli sytuacji kiedy pieniądze nie są już przyczyną trosk w Twoim życiu. Dobre cele zmuszają Cię do wyjścia ze swojej strefy komfortu, co musi wymagać od Ciebie podjęcia szeregu działań. Jeśli marzysz o byciu rentierem, nic nierobieniu lub odpoczynku, możesz to mieć nawet dziś utrzymując się z zasiłku.

Realizacja ambitnych celów to podstawa dla trwałego poczucia spełnienia. Zastanów się na swoimi marzeniami, pragnieniami, dążeniami, bo to one wskażą Ci drogę.

Ustal cele, które stanowią wyzwanie.

Twoje cele powinny być ambitne, ale realistyczne. Sukcesywnie podnoszenie poprzeczki i wyznaczanie coraz trudniejszych zadań jest kluczowe dla utrzymania motywacji. Cele powinny być konkretne i mierzalne. Największy błąd, jaki możesz popełnić to wyznaczać sobie mało sprecyzowane cele w postaci osiągnięcia poczucia szczęścia. Szczęście to wartość nad wartościami i jest uniwersalnym dążeniem wszystkich ludzi. Środkiem do jego osiągnięcia jest realizacja innych postawionych przed sobą wyzwań — bardziej konkretnych i sprecyzowanych. Wiele ludzi chodzi na skróty i szuka szczęścia przez alkohol, narkotyki, jedzenie czy seks — bo jest to szybka droga do osiągnięcia krótkotrwałego poczucia szczęścia, bo zaraz potem jest tylko cierpienie i śmierć.

Twój cel nie może być zbyt wymagający, aby nie wydawał się niemożliwy do osiągnięcia, ale jednocześnie musi być ambitny, aby pobudzać Twoją motywację i inspirować do działania. Z czasem warto stopniowo podnosić poziom trudności, aby nieustannie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Dobre cele powinny sprawić, że staniesz się lepszą wersją siebie i powinny obejmować zarówno krótkoterminowe działania, jak i długofalową wizję.

Cele, które warto realizować.

Cele powinny być spójne z osobistymi wartościami, wyzwaniem wymagającym wysiłku, a także prowadzić do ciągłego rozwoju i samorealizacji. Dążenie do tak zdefiniowanych celów nie tylko przynosi satysfakcję i poczucie spełnienia, ale również sprzyja budowaniu szczęśliwego i wartościowego życia.

Już wkrótce ruszam z ofertą badań RMP

Zapisz się na mój newsletter, by nie przegapić startu!

Chcesz działać skuteczniej i utrzymać motywację w dążeniu do Twoich celów?

Poznaj Reiss Motivation Profile

To pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.

Zobacz także

Potrzebujesz omówić Twoją konkretną sytuację?

 Umów się na rozmowę 

  albo zapytaj na czacie  

Umów się na rozmowę

Już wkrótce ruszam z ofertą badań RMP

Zapisz się na mój newsletter, by nie przegapić startu!

Chcesz działać skuteczniej i utrzymać motywację w dążeniu do Twoich celów?

Poznaj Reiss Motivation Profile

To pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.