Jak wygląda raport Reiss Motivation Profile®?

Każda osoba, która wykona badanie Reiss Motivation Profile® czyli wypełnieni kwestionariusz, składający się ze 128 pytań-stwierdzeń, otrzyma spersonalizowany raport składający się obecnie z 48 stron. Być może zastanawiasz się, co zawiera taki raport, więc uchylę Ci rąbka tej tajemnicy. Raport zawiera instrukcję obsługi twoich 16 motywatorów i stanowi klucz do głębszego zrozumienia samej metodologii badania jak i twojego unikalnego ułożenia potrzeb. Co w nim znajdziesz?

Co bada Reiss Motivation Profile®?

Reiss Motivation Profile® (RMP) to unikatowe narzędzie psychometryczne, które spełnia wszystkie pięć podstawowych kryteriów naukowych stosowanych w badaniach psychometrycznych. Są to: trafność, rzetelność, standaryzacja, obiektywność oraz znormalizowanie. To właśnie dzięki tym cechom raport RMP jest wyjątkowo wartościowy naukowo. Dokładnie odzwierciedla on Twoją osobistą, niepowtarzalną kombinację 16 motywatorów, które są uniwersalne dla wszystkich ludzi. Możliwych do uzyskania kombinacji motywacyjnych jest miliony, dlatego tak ważne jest, aby odkryć swój własny profil. Zrozumienie swoich motywatorów pozwala zbudować i utrzymać wewnętrzną siłę, która inspiruje do ciągłego działania i funkcjonuje niczym perpetuum mobile.

Z czego składa się raport końcowy z badania RMP?

Indywidualny profil motywacyjny w formie wykresu

Pierwsza część raportu to wykres, który pokazuje, na jakim poziomie każdy z 16 motywatorów przejawia się w Twoim życiu. Motywatory, na które składa się potrzeba władzy, niezależności, ciekawości, uznania, porządku, gromadzenia, honoru, idealizmu, kontaktów społecznych, rodziny, statusu, rewanżu, piękna, jedzenia, aktywności fizycznej, spokoju są umiejscowione na skali od -2 do +2. Wartości te pokazują dwubiegunowość motywatorów — co oznacza, że każdy z nas ma takie same potrzeby, ale właśnie ich natężenie sprawia, że u każdego z nas przejawiają się one w inny sposób. Zarówno potrzeby o wysokim jak i niskim natężeniu są naszymi driverami motywacyjnymi i mają największy wpływ na nasze zachowania. RMP nie wartościuje i nie ocenia a jedynie pokazuje indywidualność i unikalność danej osoby.

Szczegółowy Opis Motywatorów

Każdy motywator jest dokładnie opisany w osobnym rozdziale raportu. Dowiesz się nie tylko, jak poszczególne motywacje wpływają na Twoje życie zawodowe i prywatne, ale też jakie masz mocne strony i co Cię naprawdę motywuje. Raport podpowiada również, jakie zachowania warto rozwijać, aby lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje. Ogromną wartością są również jasne wskazówki, na jakie zachowania możesz zwrócić uwagę, jeżeli wartość danego motywatora jest dla Ciebie niekomfortowa w jakiejś sytuacji życiowej.

Kombinacje Motywatorów

Raport analizuje także, jak różne motywatory współdziałają ze sobą, tworząc unikalne kombinacje, które mogą wyjaśniać złożone wzorce zachowań. To świetna lektura, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje interakcje z innymi. Analiza każdego motywatora oddzielnie może dać mylne wnioski co do preferencji danej osoby, dopiero zestawienie motywatorów w całość pomaga lepiej uzmysłowić sobie pewne wewnętrzne niespójności i rozterki.

Analiza “Reality Check”

Sekcja ta zachęca do refleksji nad tym, czy i co można zmienić w swoim życiu, aby czuć się bardziej spełnionym. Czy są aspekty, które mogą wymagać zmiany podejścia lub nawet całkowitego przemodelowania? Tutaj jest miejsce na głębsze zastanowienie się jaką drogę obrać, aby osiągnąć cel w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami.

Zastosowanie RMP

Na koniec raport zawiera kartę pracy, która składa się z szeregu pytań i zagadnień. odpowiadając na pytania zawarte w raporcie możesz samodzielnie zastanowić się nad tym co Cię motywuje w życiu zawodowym i prywatnym. Możesz zweryfikować, czy podążasz w kierunku zgodnym z Tobą samym.

Warto wykonać badanie RMP!

Wykonanie badania Reiss Motivation Profile® to inwestycja w lepsze zrozumienie siebie i swoich motywacji. Zrozumienie, co Cię napędza, może rewolucjonizować sposób, w jaki podejmujesz decyzje, jak budujesz relacje z innymi oraz jak kierujesz swoją karierą. To klucz do bardziej świadomego i spełnionego życia.

Zachęcam do sprawdzenia swojego profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile®. Może to być pierwszy krok do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Czy nie warto spróbować?

Już wkrótce ruszam z ofertą badań RMP

Zapisz się na mój newsletter, by nie przegapić startu!

Chcesz działać skuteczniej i utrzymać motywację w dążeniu do Twoich celów?

Poznaj Reiss Motivation Profile

To pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.

Zobacz także

Potrzebujesz omówić Twoją konkretną sytuację?

 Umów się na rozmowę 

  albo zapytaj na czacie  

Umów się na rozmowę

Już wkrótce ruszam z ofertą badań RMP

Zapisz się na mój newsletter, by nie przegapić startu!

Chcesz działać skuteczniej i utrzymać motywację w dążeniu do Twoich celów?

Poznaj Reiss Motivation Profile

To pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.