Reklama na Facebook a Urząd Skarbowy

ikony aplikacji na ekranie. w tym ikona facebooka,

Jeśli prowadzisz małą firmę usługową lub sklep internetowy nie ma lepszego miejsca na dotarcie do szerokiej rzeczy odbiorców niż Facebook. Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z reklam na facebook’u w celu promocji firmy. Jest to więc niezaprzeczalnie koszt prowadzenia działalności, a celowość wydatku nie może być podważona przez urząd skarbowy. Wrzucasz w koszty, więc w czym problem?

 

Import usług

Może nie każdy wie, ale zakup reklamy na facebook’u jest zakwalifikowany jako import usług z zagranicy.

Faktura za reklamę na facebook’u jest wystawiona bez ujęcia podatku. Ma to swoją przyczynę, mianowicie rozliczenie podatku VAT leży po stronie nabywcy, czyli twojej. Niech Cię nie zmyli fakt, że jesteś podatnikiem VAT zwolnionym. Przedsiębiorcy, którzy nie są vatowcami, również muszą ten VAT rozliczyć. Przed zakupem reklamy koniecznie musisz zarejestrować się do VAT-UE, czyli złożyć deklaracje VAT-R z zaznaczeniem pozycji 60.

Faktura wystawiona przez Facebook już sama w sobie jest problemem dla polskich urzędów skarbowych, ponieważ nie do końca spełnia warunki dokumentu księgowego. Jest tam data wystawienia, termin płatności, numer dokumentu, jest nawet nazwa “faktura”. Niestety istnieje ryzyko, że urząd skarbowy podczas kontroli może zakwestionować ten dokument jako podstawę wpisu do ksiąg rachunkowych. Problemem jest zapis w prawie podatkowym, że faktura musi być wystawiona zgodnie z polskim prawem (art. 106e ust 1 ustawy i VAT).

Zdarza się niestety, że przedsiębiorca podczas kontroli musi okazać do tej faktury więcej dokumentów tj. potwierdzenie przelewu. W zasadzie wszystko, co może potwierdzić dokonanie transakcji i celowość wydatku.

Jeśli decydujesz się podjąć to ryzyko i jednak rozliczać faktury od facebook’a, a z reguły nie są to małe kwoty, czeka cię kolejna dawka formalności.

Jak rozliczyć VAT gdy jesteś zwolniony z VAT?

Zakładam, że jesteś już zgłoszony do VAT-UE. Jest to twoim obowiązkiem jeszcze przed dokonaniem pierwszego zakupu od facebook’a.

Obowiązek podatkowy w przypadku VAT powstaje z datą zapłaty. Faktura od facebook’a na szczęście jest wystawiana z taką samą datą zakupu i wystawienia faktury co ułatwia sprawę określenia daty powstania obowiązku podatkowego. Pamiętaj, że nawet jeśli nie masz faktury, a dokonałeś zapłaty to nadal ciąży na tobie obowiązek podatkowy.

Kwotę z faktury należy wykazać w deklaracji VAT-9M (jeśli w tym samym okresie rozliczeniowym nie kupowałeś towaru według zasad WNT). Od kwoty na fakturze odliczasz 23% i wykazujesz tę kwotę w deklaracji VAT-9M. Składasz dokument do 25 dnia następnego miesiąca, licząc od daty zakupu, do urzędu skarbowego. Trzeba też pamiętać, że gdy jesteś zwolniony z VAT opłatę tego podatku możesz sobie “wrzucić w koszty”, czyli wpisać do podatkowej książki przychodów i rozchodów z datą jego zapłaty.

Mamy rozliczony VAT, ale czy to wszystko? Niestety nie.

Facebook a podatnik VAT czynny

Dla podatnika VAT czynnego, który prowadzi działalność tylko opodatkowaną, faktura od facebook’a jest neutralna podatkowo. Czyli taką samą kwotę podatku VAT wykazujesz w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu. Transakcja ta zostanie ujęta w pliku JPK i rozliczona razem z deklaracją VAT.

Podatek u źródła za usługi reklamowe

Kwestię podatku u źródła regulowane są w art. 29 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interesujące nas usługi wymienione zostały w punkcie 5:

z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

Usługi reklamowe obłożone są 20% podatkiem. Dosyć duży koszt w przypadku małych firm, generujących pokaźne koszty z reklam na facebook’u. Jest jednak sposób, żeby go uniknąć.

Musimy zerknąć do umów międzynarodowych u unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku faktur wystawionych przez Facebook Irlandia do umowy polsko – irlandzkiej, jeśli wystawcą faktury jest Facebook USA do umowy polsko – amerykańskiej.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić jeszcze jeden ważny warunek. Należy zdobyć certyfikat rezydencji kontrahenta. Jest to dokument, potwierdzający miejsce rejestracji i działalności przedsiębiorstwa. Certyfikat rezydencji facebook’a jest chyba najczęściej wyszukiwaną frazą w internecie. Kopia dokumentu jest ogólnodostępna, możecie go pobrać pod linkiem.

Jedna uwaga. Kopia certyfikatu rezydencji jest wystarczająca tylko dla zakupów do 10 000 zł, powyżej tej kwoty podatnik jest zobowiązany, w razie kontroli, okazać oryginał certyfikatu rezydencji kontrahenta. W przypadku facebook’a wymagany oryginał jest praktycznie nieosiągalny. Będę trzymać kciuki za każdego, kto zdecyduje się o niego walczyć.

Jedyne rozwiązanie tego problemu to ustalić limit wydatków do 10 000 zł rocznie.

Obowiązek sprawozdawczy

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym kupowaliśmy reklamy na facebook’u, należy złożyć deklaracje IFT-2R. W informacji podajesz kwotę wpłat na rzecz facebook’a, stawkę podatku, kwotę zapłaconego od tej kwoty podatku. Formularz ten należy też przekazać usługodawcy.

 

Zaliczanie faktur za reklamę na facebook’u w koszty działalności obarczone jest pewnym ryzykiem. Przedsiębiorca sam musi ocenić czy chce to ryzyko podjąć.

Zobacz także

Potrzebujesz omówić Twoją konkretną sytuację?

 Umów się na rozmowę 

  albo zapytaj na czacie  

Umów się na rozmowę

Już wkrótce ruszam z ofertą badań RMP

Zapisz się na mój newsletter, by nie przegapić startu!

Chcesz działać skuteczniej i utrzymać motywację w dążeniu do Twoich celów?

Poznaj Reiss Motivation Profile

To pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.